W bieżącym materiale będzie o czterech podstawowych okręgach istnienia oraz trybach ich dobrania. Najprawidłowiej zobrazuje to dokonanie z wykorzystaniem Ciebie tuzinkowego trening. ORAZ w związku z tym zaczynamy! Naszkicuj na etykietce spore koło czasem przydatnego tryb na broń. Następny podziel je na cztery równe rewiry: intelekt, wigor, ręce do pracy, interes. W wszystkiej ćwiartce oznakujże…